Gonneke Prak

Beeldend kunstenaar, kunstdocent, begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, maken van visuals en grafisch vormgever

Nut van kunsteducatie februari 19, 2013

Filed under: Docentopleiding - theoretische vakken jaar 1 — gonnekeprak @ 7:12 pm

Naast de maak-vakken heb ik binnen mijn opleiding ook theoretische vakken. Voor een van de vakken heb ik een artikel gelezen over leren en het nut van kunsteducatie. ‘Authentiek leren en kunsteducatie’ van Vera Bergman. In dit artikel wordt de ‘Meervoudige intelligentie theorie’ van psycholoog Howard Gardner aangehaald. Hij maakt een onderscheid tussen negen vormen van intelligentie:
Verbaal-linguïstisch > vermogen om gesproken en geschreven taal te begrijpen
Logisch-mathematisch > logisch denken en redeneren en gebruik maken van getal en symbool
Visueel / ruimtelijk > vermogen om ruimtelijke vormen en beelden te gebruiken
Muzikaal / ritmisch > betekenis ontlenen aan muzikale patronen, klanken en ritmes
Lichamelijk/kinetisch > gebruik maken van het eigen lichaam / fijne en grove motoriek
Interpersoonlijk > onderscheid maken tussen verschillende individuen en hun stemmingen, motieven en temperament
Intrapersoonlijk > zelfreflectie en zelfbewustzijn
Naturalistisch > onderscheid maken tussen verschillende (natuur)verschijnselen en deze tot in detail kunnen classificeren
Existentieel > nadenken over betekenis en zin van dingen en van het leven

Ieder mens is op meerdere fronten intelligent, een aantal intelligenties ontwikkelt zich sterker dan andere. Je kan de minder sterkere trainen.

In onze westerse samenleving wordt vooral de aandacht gevestigd op de verbaal-linguïstische en logisch-mathematische vermogens. Kunsteducatie kan bijdragen aan een betere ontwikkeling van ieders intelligentie, talent en manier van leren.

Op de website www.arttube.nl kwam ik een filmpje tegen waar kunstenaar Wolf Brinkman verteld over zijn lesmethode voor groep drie en vier waarbij taal en rekenen bij kinderen verder wordt ontwikkeld door middel van kunst. Ik vind dit een toepasselijk filmpje waarbij bovenstaande theorie in praktijk is gebracht.
http://www.arttube.nl/nl/video/Boijmans/Taal_museum_Brinkman

 

Advertenties